Existující část zdobného rohu k domodelování.

Další varianta vnitřního rohu u světelné římsy ( vychází z florálního okruží ).

Ukázka dělení rohu se spodní domodelovanou částí.

Florální roh sestavíme z komponentů z rozety a zbylé části domodelujeme.

Ukázka dělení rohu.