ŘÍMSA

Římsa A-4000 z katalogu Stucco decor Luxury.

Římsa A-4000 vychází z tvarosloví štukové výzdoby z 19. století. Římsa doplní a oživí i moderní prostory. Římsa vyrobená z čistě přírodní sádry reguluje vzdušnou vlhkost v interiéru a přispívá ke zdravému klimatu místnosti.

ks