ŘÍMSA

Římsa A-4001 z katalogu Stucco decor Luxury.

Římsa A-4001 je výrazným architektonickým prvkem vycházející z klasického tvarosloví tvořená stylizovanými akantovými listy a korálkovou lištou. Římsa A-4001 může být součástí větších architektonických celků. Římsa je vyrobená ručně z čistě přírodní sádry.

ks