KOMPONENT

Komponent A-9001 z katalogu Stucco decor – Luxury.

Komponent A-9001 je monumentální architektonický prvek navržený jako variabilní součást rozsáhlých stropních sestav. Komponent A-9001 je tvořen velkým akantovým listem přisedajícím na římsu. Komponent A-9001 je zrcadlovým protipólem komponentu A-9002. Komponent je autorským dílem našeho týmu sochařů / designerů.

ks