KOMPONENT

Komponent A-9002 z katalogu Stucco decor – Luxury.

Komponent A-9002 je monumentální architektonický prvek navržený jako variabilní součást rozsáhlých stropních sestav. Komponent A-9002 je tvořen velkým akantovým listem přisedajícím na římsu. Komponent A-9002 je zrcadlovým protipólem komponentu A-9001. Komponent je autorským dílem našeho týmu sochařů / designerů.

 

ks